Categories
Animals

เผ่าพันธุ์ ไก่ป่า บรรพบุรุษของไก่บ้าน

วันนี้จะพามารู้จักกับ ไก่ป่า ที่จัดว่าเป็นเผ่าพันธุ์บรรพบุรุษของไก่บ้านหรือไก่เลี้ยงที่เรารู้จักในปัจจุบัน มีเสียงขันที่เพราะและเป็นไก่ที่มีความงดงาม ซึ่งในไทยเรานั้นสามารถพบได้อยู่ 2 ประเภท ได้แก่ ไก่ป่าตุ้มหูแดงกับไก่ป่าตุ้มหูขาว

Red Junglefowl

ไก่ป่าเพศผู้นั้นจะมีลักษณะหงอนที่ออกจะใหญ่หน่อยและมีเดือยแหลมข้างละอัน ขนหางมีลักษณะยาวแล้วก็โค้งสโลบเป็นหางกะลวยลง ตะโพกมีสีขาว ส่วนของใบหน้ากับหงอนมีสีแดง อกกับท้องนั้นจะเป็นสีดำ ส่วนหลังแดง คอจะเป็นสีเหลืองแกมส้ม

ส่วนของเพศเมียนั้น ส่วนของหงอนจะเล็กกว่า และมีหางยาวกลางๆ ลำตัวออกจะสีน้ำตาลเทาๆ ไก่ป่าทั้งสองเพศนั้นส่วนของแข้งกับนิ้วสีจะออกเทาๆไปจนถึงดำ ต่างกันตรงที่ว่าไก่ป่าตุ้มหูขาวก็จะมีตุ้มหูเป็นสีขาว และไก่ป่าตุ้มหูแดงก็จะมีตุ้มหูเป็นสีแดงนั่นเอง

Red Junglefowl

แหล่งกำเนิดของ ไก่ป่า และการสืบพันธุ์

ไก่ป่านั้นได้มีแหล่งกำเนิดที่ประเทศเวียดนามและกัมพูชา ในประเทศเรานั้นส่วนใหญ่จะพบไก่ป่าตุ้มหูขาวได้แถบภาคอีสาน ตามแนวแม่น้ำโขงแถบสกลนคร อุบลฯ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ปราจีนฯ ยาวถึงภาคตะวันออกซึ่งคือแถบจันทบุรียันตราด

ไก่ป่าอาศัยอยู่ตามป่าดิบ ป่าไผ่ ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ส่วนอาหารที่ไก่ป่ากินตามธรรมชาติก็จะมีพวกเมล็ดพืช เมล็ดหญ้ารวมถึงขุยไผ่และก็ผลไม้ที่สุกแล้วที่มันหล่นจากต้นเอง

นอกจากนี้ก็มีกินแมลงบ้าง ตัวหนอนบ้าง ไส้เดือนไปถึงสัตว์ขนาดเล็กที่อยู่ตามพื้นดิน ส่วนถ้าเป็นไก่ป่าเลี้ยงนั้นก็อาจจะใช้อาหารสำเร็จรูปที่มีขายทั่วไปแบบที่ใช้เลี้ยงไก่ไข่ตามร้านขายอาหารทั่วๆไปที่สามารถหาซื้อได้ง่าย

ชีตาห์ เสือ ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก

ไก่ป่าที่เป็นตัวผู้นั้นจะผสมพันธุ์ตัวเมียได้หลายตัว ซึ่งจะผสมพันธุ์กันในฤดูช่วงธันวาคมถึงพฤษภาคม ไก่ป่ามักชอบออกไปหากินกันเป็นกลุ่มเล็กๆ 3-4 ตัว และมักจะโก่งคอขันตั้งแต่เช้าเพื่อเป็นการประกาศถึงอาณาเขตของตัวเอง